Najwieksze jeziora w Polsce

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat trzech najwiêkszych jezior w Polsce! Jesli interesuje Cie powierzchnia, g³êbokosæ oraz inne ciekawostki na temat poszczególnych jezior - zajrzyj na poni¿sze podstrony!